birinci tur değerlendirme

Başvuru yapan her bir aday ile doğrudan iletişime geçilerek, yarışmaya davam
etmeden önce adaylıklarını resmi olarak kabul etmeleri istenecektir.

Resmi olarak adaylıklarını kabul eden adaylar ön elemeye tabi tutulur. Bu ön elemede adaylar Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri aday ön kriterlerine uygun olup olmadığı noktasında değerlendirilmektedir.

Ön elemenin ardından adaylığı kabul edilen kurumlarla doğrudan iletişime geçilerek adaylıklarını destekleyecek, müşteri geri bildirimi,belge,proje ayrıntıları gibi ek materyaller sunması istenecektir.

Aday değerlendirme sürecinde adayın kendisi tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri değerlendirirken aynı zamanda kamuya açık çeşitli kaynaklardan bağımsız olarak bilgi toplanacaktır.

ikinci TUR DEĞERLENDİRME

Adaylardan gelen ve kamuya açık kaynaklardan toparlanan belgeler ışığında adaylar “ADAY DEĞERLENDİRME KOMİTESİ” tarafından değerlendirilir, finalistler belirlenip, kısa liste oluşturulur. 7 ve üzeri puan alıp kısa listeye girmeyi başaran adaylar büyük ödül için finalist olmuş olurlar.

üçüncü tur değerlendirme - büyük ödül

Kısa listeye girmeyi başaran ve KATILIM KOŞULLARI’nı kabul ederek, büyük ödül kazanmak için 3. Tur değerlendirmeye giren adayların şirketlerine saha ziyaretleri yapılır. Saha ziyaretlerinde, üretim ve hizmetlerden video çekimler, yöneticilerden röportajlar yapılarak, jüri değerlendirmesi ve basın bültenleri için ön çalışmalar başlatılır.

Büyük Ödül Jüri değerlendirmesinde, jüri, aday olan markayı, başvuru yaptığı kategorinin genel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirerek 1’den 10’a kadar puanlama yapar.8 ve yukarı puan alan aday Büyük Ödül almaya hak kazanır.