yılın teknoloji markası

Teknoloji alanında faaliyet gösteren, geliştirdiği teknolojik çözümlerle, müşterilerinin iş yapış süreçlerini kolaylaştıran, verimliliklerini arttıran, geliştirdiği çözümün veya ürünün, müşteride ne gibi değişimleri yarattığını, müşteride oluşturduğu değeri, müşteri geri bildirimleriyle ispatlayabilen şirketler bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Yılın İnovatif Markası

Hedef kitlesinin ihtiyaçları etrafında çalışmalarını sürdüren, müşteri ihtiyaçlarını tespit eden ve müşteri beklentilerini en iyi şekilde yöneten, inovasyondan üretime, fiyatlandırmadan satış ve satış sonrası hizmetlerde başarılı olan, çalışan memnuniyeti kapsamında yatırımlar yapan ve sosyal sorumluluk projelerine önem veren markalar bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Yılın inovasyon lideri markası

Sektörünün geleneksel çalışma şeklini derinden değiştiren, paradigmaları yıkan, yeni vizyonlar ortaya koyan, rakipleri arasından sıyrılacak yeni orijinal sistemler ve yöntemler veya ürünler geliştiren, son birkaç yılda ciro, ürün satışları, dağıtım, uluslararası pazarda genişleme ve personel sayıları açısından hızlı bir büyüme yakalayan markalar bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

yılın işvereni

Sektörünün geleneksel çalışma şeklini derinden değiştiren, paradigmaları yıkan, yeni vizyonlar ortaya koyan, rakipleri arasından sıyrılacak yeni orijinal sistemler ve yöntemler veya ürünler geliştiren, son birkaç yılda ciro, ürün satışları, dağıtım, uluslararası pazarda genişleme ve personel sayıları açısından hızlı bir büyüme yakalayan markalar bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

yılın kurumsal sosyal sorumluluk projesi

Ulusal veya uluslararası düzeyde, eğitim, sağlık, sanat gibi farklı konularda çevre ve toplum için gerçek fark yaratan, yenilikçi ve sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri veya projeleri geliştiren, karbon ayak izinin azaltılması ve doğal çevrenin korunması gibi birçok konuda toplum menfaatini gözettiğini ispatlayabilen şirketler bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

yılın iş insanı

Farklı sektörlerde ulusal ve uluslararası alanda yatırımları bulunan, şirketlerinde ve sektöründe attığı adımlarla olağanüstü insiyatif alan ve cesaret örneği gösteren, kurumsal yönetim uygulamalarını en iyi şekilde sürdüren, çevre ve toplum gibi konulara duyarlı projeler geliştiren, sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alan iş insanları (kadın/erkek) bu ödülün sahibi olacaktır.

yılın genç iş insanı

Yüksek derecede girişimcilik, yaratıcılık ve gelecek için vizyon sergileyen 35 yaş ve altı iş insanları (kadın/erkek) bu kategoriye başvurabilir. Başvuru yapanlar, işinde yakaladığı başarının yanında, çalışan memnuniyeti, sosyal sorumluluk gibi konulardaki çalışmalarıyla birlikte değerlendirilecektir.

yılın çıkış yapan markası

Sektöründe üç yıldan daha kısa süredir faaliyet gösteren, geliştirdiği yeni ürün ve hizmetle hızlı bir büyüme ve farklılaşma yakalayarak rakiplerinin arasından sıyrılan şirketler bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

yılın girişimcisi

Bir fikri başarılı bir projeye ve yatırıma dönüştüren, ürününü veya hizmetini, personel, müşteri ve ciro açısından istikrarlı bir şekilde büyüten, şirket/lerini geleceğe uygun hale getirmek için stratejik bir vizyon oluşturan girişimciler bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

yılın döngüsel ekonomi markası

Sürdürülebilirliği ve döngüselliği kendine misyon edinen, öncü döngüsel ekonomi modeline katkı sunan, faaliyet gösterdiği sektörde iş ve hizmeti döngüsel bir deneyime dönüştürme noktasında rol model oynayan, sosyal girişim olarak yarattığı fikrin veya projenin hem kendi şirketi hem sektör hem de toplum için pozitif bir etkiye dönüşmesini sağlayıp geleceğin yeşil iş dünyasına şimdiden hazırlanan markalar bu kategori altında ödüllendirileceklerdir.

yılın sürdürülebilirlik markası

Sorumlu tüketim ve üretim alanına odaklanan, çevresel ve sosyal açıdan etkiler yaratan projelere imza atan, bu projeleri geniş kitlelerle paylaşıp sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan, sürdürülebilirliği ve bu alandaki değişimi teşvik eden altyapıya sahip olan, kendisi ile beraber paydaşlarını ve toplumu da bu alanda değişeme ikna eden ve sürdürülebilirliği çevresel ve sosyal sorumluluğun yanında çalışma ortamına da entegre eden markalar bu ödüle layık görüleceklerdir.

yılın sivil toplum kuruluşu

En kıyıda köşede kalmış ve en ulaşılmaz olana ulaşmayı başaran, günümüzde yaşanan değişimleri topluma, kültüre, yaşama veya doğaya başarılı şekilde entegre eden, kamunun boşluklarını başarılı bir şekilde doldurarak devletin toplumsal ve çevresel fayda misyonuna katkı sunan, bireyleri gönüllülük sistemine başarıyla dahil edebilecek projelere imza atan, birlikte daha hızlı ve başarılı şekilde yapılabileceğini gösteren, kitlelerin sesi olabilen STK’lar değerli hizmetlerinden dolayı bu ödül ile onurlandırılacaklardır.

yılın ik ödülü

Organizasyonlarını çalışan mutluluğu ve sağlıklı iş ortamı üzerine şekillendiren, dünyanın değişen koşullarına uyumlu bir şekilde çalışanlarının gelişimine olanak tanıyan, iş yaşamları ile sosyal yaşamlarının dengede olmasını sağlayacak inovasyonlara imza atan, dijitalizasyonun getirdiği yeni iş modellerine uygun altyapılar geliştiren, çalışanları cinsiyetleri, etnik kökenleri, renkleri ile değil, yetkinlikleri ile ölçen ve buna göre ücretlendirme politikası güden, genç mezun yeteneklere destek sunan ve tüm bunlar nezdinde iş dünyasına örnek olan şirketler bu ödüle sahip olacaktır.

yaşam boyu başarı ödülü

Ustalara minnet ve saygı sunmak amacıyla verilecek bu ödüle; kendi kurumunun yanında sektör ve iş dünyası için de yaratıcı katkıda bulunan, iş yaşamı boyunca yeniliklere imza atan, sektörün şekillenmesinde önemli rol oynayan, geleceğin gençlerine deneyimleri ile rol model olan, iş dünyasında disiplini, şeffaflığı, yenilikçi olmayı, sürekli gelişime açıklığı başkaları için de temel ilkeler olarak benimsetecek başarılara sahip vizyoner iş insanları sahip olacaktır.

yılın start-up'ı

Girişimcilik ruhunu teşvik eden çalışmalara imza atan, finansal ve başarı anlamında yükselen bir grafik seyreden; stratejik bakış açısı, sosyal ve kültürel etki, yenilikçilik, sosyal sorumluluk kriterleri doğrultusunda hareket eden, ortaya koyduğu fikir ve proje ile sektörün geleceğine etki edebilen, Türkiye’nin start-up sektörüne ve geleceğine katma değer katan ve Türkiye’de faaliyet gösteren start-up’lar bu başlık altında ödüllendirilecektir.